Goedgelovig

Een gigantisch deel van de mensen op onze planeet gelooft. Allemaal in andere religies, hebben andere opvattingen en bovendien andere karakters. En zoals bekend, botsen deze maar al te vaak. Soms kleinschalig, een meningsverschil met de Jehovah’s getuigen aan de deur, maar vaak ook veel groter. Soms zo groot dat complete landen worden ontregeld en terreur dreigt.

Ik ben altijd ongelovig geweest. Voor mij was dat de waarheid, gewoon omdat ik niet beter wist. Ik zat dan wel op een christelijke basisschool, maar ik heb me nooit verbonden gevoeld met het geloof. Een oude man op een wolk, die dan God zou zijn en ons allemaal kan zien met een soort super-bril, leek me gewoon vrij onwaarschijnlijk. Bovendien werd ik moe van dat saaie kerstverhaal ieder jaar; om maar niet te spreken over het kerstverhaal-toneelstukje van de kleuterklassen.

Ik wist wel dat er andere geloven waren, de Islam en een paar geloven met olifantachtige mensen en een vrolijke dikke man, maar daar hield mijn kennis op. Op mijn basisschool werd er voor zover ik me kan herinneren ook helemaal geen aandacht geschonken aan andere geloven. Best wel erg, als ik er nu over nadenk.

Ik had dus geen goede ervaringen met het Christendom en van andere geloven wist ik ook maar bar weinig af. En als kind had ik er ook geen behoefte aan om er meer over te weten, omdat ik overtuigd was van het feit dat geloof niets meer was dan een verhaaltje uit een veel te dik boek. Mijn geloof was: ik besta, gewoon omdat mijn ouders een leuke nacht hebben gehad zestien jaar geleden, en over een kleine eeuw ga ik weer dood. En dan niet naar de hemel, zoals juf Truus altijd had gepredikt.

Toen ik ouder werd kwam het besef steeds meer hoe weinig ik wel niet voorstel. Als kind denk je dat de hele wereld om jou draait, alsof je de hoofdrol speelt in de film “wereld.” Maar al snel zag ik filmpjes over het sterrenstelsel, kwam erachter hoeveel mensen er wel niet op de wereld zijn en dus hoe weinig impact een individu heeft. Langzaam drong het ook tot me door hoeveel mensen religieus zijn. Op eerste gezicht dacht ik dan ook dat het arrogant is te denken dat ik, en dus de in vergelijking kleine groep atheïsten, gelijk heb als ik zeg dat er geen God bestaat. Maar hoe langer ik erover na ging denken des te meer ik me besefte dat de verdeling van de religieuze taartpunten van de afbeelding hierboven wel eens verband zouden kunnen hebben met de grote ongelijkheid in de wereld. Een gigantisch deel van de niet-westerse wereld is in de greep van armoede, wat leidt tot slechte scholing en dus onwetendheid. We zijn, om het kort door de bocht te zeggen, in veel gevallen weer terug bij af. Zoals de eerste mensen een verklaring zochten voor bepaalde verschijnselen, vinden veel mensen deze hedendaags nog steeds in religie. Het geeft deze mensen een houvast in het leven, en dat is natuurlijk geweldig. Mede hierdoor ben ik van mening dat het niet arrogant is te denken dat veel religies er nou eenmaal zijn om mensen een houvast te bieden. Bovendien zijn er ontzettend veel wetenschappelijke bewijzen die de religieuze boeken ontkrachten, zoals bijvoorbeeld de oerknal en het ontstaan van leven uit het samensmelten van levenloze cellen, over een lange periode. Maar wat geloof ik dan als ik niet in de religies geloof? Ik geloof dat we hier zijn, omdat leven ontstaat en weer vergaat. We zijn een diersoort dat moet overleven. Ik geloof niet in de zin van het leven zoals iemand die voor ons heeft vastgesteld en we daarnaar zouden moeten leven. De zin van het leven wordt gevormd door onze overlevingsdrang in combinatie met ons denkvermogen en ligt naar mijn mening dan ook bij de mens als individu zelf. Daarom is het ook voor iedereen anders.

Naast de mensen die onwetend zijn over deze kennis zijn er ook mensen die wel over deze kennis beschikken, maar toch geloven. Op het eerste gezicht begreep ik deze mensen niet, omdat in de bijbel veel dingen staan die wetenschappelijk verwerpelijk zijn, maar deze mensen dit toch geloven. Snel ik kwam er achter dat er ook mensen zijn die deze stukken in de bijbel ook verwerpen of anders interpreteren. De essentie ervan biedt ze echter alsnog levensrichtlijnen en dat is nogmaals een mooie zaak. Maar daarnaast zijn er mensen die nog steeds geloven dat God de aarde schiep, er een hemel is en andere bovennatuurlijke zaken, ondanks alle wetenschappelijke bewijzen in het tegendeel. Natuurlijk mogen die mensen dit geloven, dat is hun goed recht, maar ik geloof het niet. Het is natuurlijk fijn om te denken dat je na de dood nog steeds doorleeft, dat biedt troost en geruststelling, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik ben daarin ook voor mezelf best dogmatisch. Gelovige mensen vinden dat, zeer begrijpelijk, ook erg vervelend. Ze worden geconfronteerd met de wetenschap en zeggen daarna dat er nog steeds geen bewijs is gevonden dat het tegendeel bewijst. Dat is logisch als iets niet bestaat. Als ik overtuigd zou zijn in het bestaan van eenhoorns en mensen me constant paarden zouden laten zien met de boodschap “Zie je! Er zijn geen eenhoorns!” dan zou ik ook denken dat die misschien nog niet gevonden zouden zijn. Dat is in theorie ook zo, maar ik denk dat wanneer je zo blijft denken, agnostisch, je blijft zitten in papieren twijfel. Als alles wat nog niet is bewezen er mogelijkerwijs wel zou zijn dan zouden we net zo goed in luchtkastelen en eenhoorns kunnen gaan geloven. Maar nogmaals, ik veroordeel gelovigen niet om wat ze geloven. Ieder mens heeft het recht om te geloven wat hij of zij zelf wil. En religies zijn geen poel van onware informatie, waarin alleen onwetenden geloven. De essenties van veel religies zijn juist erg vredelievend en mooi. Bijvoorbeeld, het goede in de mens naar boven halen en goed leven. Ik vind het heel interessant om meer te leren over religies, mede omdat het nou eenmaal een belangrijke zaak is. Mezelf bekeren tot een religie gaat me alleen te ver, omdat ik geloof in de wetenschappelijke theorieën die er niet op aansluiten.

Religie brengt dus naast de negativiteit die de media meebrengt, ook veel goeds. Het geeft houvast en leert mensen zich te beheersen; het goede speelt een grote rol in religies. Dit komt alleen jammer genoeg minder vaak in de media. Veel mensen hebben dan ook religie nodig om hun ondeugden in bedwang te houden. Daarom denk ik dat het niet de bedoeling is dat iedereen radicaal wordt bekeerd tot mijn waarheid die gebaseerd is op de wetenschap. Daarnaast zijn er ook veel ongelovigen, die verderf zaaien.

Het goede is natuurlijk iets waar iedereen zou moeten streven, ook ongelovigen. Maar soms zijn ook slechte dingen nodig voordat mensen inzien dat er iets moet veranderen. Het goede en het kwade houden elkaar in evenwicht. En of mensen nu geloven of niet, het kwade zit naar mijn mening in ieder mens verstopt en bij sommigen ligt het aan de oppervlakte op de loer. Een mens is een mens, religieus of niet.

De uitrusting van een utopist

http://www.survio.com/survey/f/H9G6I7J4T2X2D2B3Q

Voor het oefen-CPE (centraal praktisch examen) van tekenen hebben we de opdracht gekregen om bepaalde zinnen/woorden om te zetten in een schilderij, tekening of ander beeldend werk. Hierbij heb ik gekozen voor “gelukszoeker; de uitrusting van een utopist.” In mijn beleving is iedereen in zekere mate een utopist, we streven immers allemaal naar de voor ons ideale situatie: in andere woorden, we zoeken allemaal naar geluk. Daarom heb ik een anonieme enquête opgesteld om erachter te komen hoe de Nederlandse burger de ideale wereld wil bereiken, om dit te kunnen verwerken in een stilleven. Ik hoop dat jullie 5-10 minuutjes van jullie tijd willen opofferen om mij hierbij te helpen. Alvast bedankt.